ดาวอาทิตย์ เป็นดาวที่มีการโคจรทีค่อนข้างสม่ำเสมอ คือ โคจรเฉลี่ย 1 เดือนจะเปลี่ยน 1 ราศี โดยเปลี่ยนราศีทุกๆกลางเดือน ประมาณวันที่ 15-17 ดังนั้นเราสามารถหาดาวอาทิตย์ว่าขณะนี้โคจรอยู่ราศีไหนได้ไม่ยากเย็นนัก โดยดูวันที่จากปฏิทินธรรมดาๆนี่แหละ สมมุติต้องการทราบว่าวันนี้ ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ราศีใด (วันนี้ 5 เมษายน 2551) ดาวอาทิตย์จะโคจรอยู่ราศีมีน โดยที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีจากราศีกุมภ์มาสู่ราศีมีน ตั้งแต่ประมาณหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์มาแล้ว และถ้าเลยประมาณกลางเืดือนเมษายน ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษ

คำถาม : ถ้าเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ดาวอาทิตย์จะโคจรอยู่ราศีไหน?

โฆษณา