ในเชิงโหราศาสตร์ ได้บัญญัติดาวต่างๆในจักรราศีไว้ 10 ดวงด้วยกันคือ
1. ดาวอาทิตย์ แทนด้วยเลข 1 หมายความถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง และเป็นตัวแทนในการหาลัคนา
2. ดาวจันทร์ แทนด้วยเลข 2 หมายถึง จริต มารยา ความสวยงาม จิตใจ
3. ดาวอังคาร แทนด้วยเลข 3 หมายถึง ความขยันขันแข็ง ความทรหด อดทน
4. ดาวพุธ แทนด้วยเลข 4 หมายถึง การพูดจา การติดต่อสื่อสาร มันสมอง
5. ดาวพฤหัส แทนด้วยเลข 5 หมายถึง การศึกษา การศาสนา สติปัญญา
6. ดาวศุกร์ แทนด้วยเลข 6 หมายถึง ความรัก การเงิน
7. ดาวเสาร์ แทนด้วยเลข 7 หมายถึง ความเศร้า ความทุกข์ระทม ความหนักแน่น มั่นคง
8. ดาวราหู แทนด้วยเลข 8 หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน
9. ดาวเกตุ แทนด้วยเลข 9 หมายถึง ปฏิหารย์ สิ่งศักสิทธิ์
10. ดาวเกตุ แทนด้วยเลข 0 หมายถึง ความลึกลับ ความตาย
ดาวทั้ง 10 ดวงนี้จะสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไร โปรดติดตาม

โฆษณา