รับตรวจดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทย สิบลัคน์ ซึ่งมีความแม่นยำสูง ไม่ว่าท่านต้องการจะทราบอะไร ชีวิตของท่านขาขึ้นหรือขาลง ความรัก การงาน การเงินเป็นอย่างไร จะประสบผลสำเร็จ หรือพลาดหวังในชีวิต

การรู้เรื่องราวในอดีต(พื้นดวง) ส่งผลกับชีวิตในปัจจุบัน

การรู้เรื่องราวในปัจจุบัน(ทายจร) ส่งผลกับชีวิตในอนาคต

หากท่านต้องการวางแผนชีวิต ต้องรู้อดีตและปัจจุบัน

ส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ว.ด.ป. เวลาเกิด สถานที่เกิด (ถ้าแจ้งลักษณะรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างมาก  มาที่ khojorn@gmail.com

ค่าครู ดวงละ 259 บาท

เป็นค่าดูดวง 200 บาท และอีก 59 บาท จะรวบรวมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร ทั้งของท่านที่มาดูดวงและของผมเอง
หากท่านได้รับประโยชน์จากการพยากรณ์หรือเกร็ดความรู้ใดๆ กรุณาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้

1. ท่านขุนชอบ รักตะประกร (กลั่น หิมะกลัด) บรมครูโหราศาสตร์ 10 ลัคนา

2. อ.อรุณ เทศถมทรัพย์ ครูโหรผู้รับการถ่ายทอดวิชา 10 ลัคนาจากท่านขุนชอบ

3. อ.สอ้าน นาคเพชรพูล (สีดิน) ครูโหรผู้สืบทอดวิชา 10 ลัคนาและเป็นครูที่ประสิทธิประสาทวิชา 10 ลัคนา

4. อ.สมพงษ์ ปิยะลาภา (อ.ยี) ครูโหรผู้ประสิทธิประสาทวิชา อินทภาส-บาทจันทร์ และวิชาคัมภีร์สุริยาตร์

5. อ.เศก ดุสิต ครูโหรผู้ประสิทธิประสาทวิชา เลข 7 ตัว 4 ฐาน

6. อ.อภิสรณ์ เงินเจริญกุล ครูโหรผู้ประสิทธิประสาทวิชา เลข 7 ตัว ทักษามหาภูติ

7. ครูโหรทุกท่าน ทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ล่วงลับไปแล้ว

คำอธิฐาน : ขออำนาจแห่งครูโหรช่วยดลบันดาลให้ คำพยากรณ์ใดๆที่มีประโยชน์ ก่อให้เกิดความสุขกาย สบายใจ แก่เจ้าชะตา ขอให้คำพยากรณ์นั้น แม่นยำ ไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อย และหากคำพยากรณ์ใดที่ไม่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ แก่เจ้าชะตา ขอให้คำพยากรณ์นั้นผิดพลาด ปราศจากความแม่นยำ ไร้ซึ่งผลของแห่งการพยากรณ์ด้วยเทอญ…ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดกับทุกท่าน

โฆษณา