Archive for เมษายน, 2008


ดาวอาทิตย์ เป็นดาวที่มีการโคจรทีค่อนข้างสม่ำเสมอ คือ โคจรเฉลี่ย 1 เดือนจะเปลี่ยน 1 ราศี โดยเปลี่ยนราศีทุกๆกลางเดือน ประมาณวันที่ 15-17 ดังนั้นเราสามารถหาดาวอาทิตย์ว่าขณะนี้โคจรอยู่ราศีไหนได้ไม่ยากเย็นนัก โดยดูวันที่จากปฏิทินธรรมดาๆนี่แหละ สมมุติต้องการทราบว่าวันนี้ ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ราศีใด (วันนี้ 5 เมษายน 2551) ดาวอาทิตย์จะโคจรอยู่ราศีมีน โดยที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีจากราศีกุมภ์มาสู่ราศีมีน ตั้งแต่ประมาณหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์มาแล้ว และถ้าเลยประมาณกลางเืดือนเมษายน ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษ

คำถาม : ถ้าเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ดาวอาทิตย์จะโคจรอยู่ราศีไหน?

Advertisements

ในเชิงโหราศาสตร์ ได้บัญญัติดาวต่างๆในจักรราศีไว้ 10 ดวงด้วยกันคือ
1. ดาวอาทิตย์ แทนด้วยเลข 1 หมายความถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง และเป็นตัวแทนในการหาลัคนา
2. ดาวจันทร์ แทนด้วยเลข 2 หมายถึง จริต มารยา ความสวยงาม จิตใจ
3. ดาวอังคาร แทนด้วยเลข 3 หมายถึง ความขยันขันแข็ง ความทรหด อดทน
4. ดาวพุธ แทนด้วยเลข 4 หมายถึง การพูดจา การติดต่อสื่อสาร มันสมอง
5. ดาวพฤหัส แทนด้วยเลข 5 หมายถึง การศึกษา การศาสนา สติปัญญา
6. ดาวศุกร์ แทนด้วยเลข 6 หมายถึง ความรัก การเงิน
7. ดาวเสาร์ แทนด้วยเลข 7 หมายถึง ความเศร้า ความทุกข์ระทม ความหนักแน่น มั่นคง
8. ดาวราหู แทนด้วยเลข 8 หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน
9. ดาวเกตุ แทนด้วยเลข 9 หมายถึง ปฏิหารย์ สิ่งศักสิทธิ์
10. ดาวเกตุ แทนด้วยเลข 0 หมายถึง ความลึกลับ ความตาย
ดาวทั้ง 10 ดวงนี้จะสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไร โปรดติดตาม

ในชีวิตของคนหนึ่งคน มีเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตทั้งดี ทั้งร้าย ทั้งสุข ทั้งทุกข์ ปะปนกันไปตามจังหวะของชีวิต และในห้วงจักรวาลก็มีดาวต่างๆ โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ ส่งผลให้ทางดีและทางร้ายเช่นกัน ชีวิตกับดวงดาวสัมพันธ์กันอย่างไร มาร่วมกันค้นหา “วิถีแห่งดาว…เรื่องราวแห่งคน” ได้ทีนี่

รับตรวจดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทย สิบลัคน์ ซึ่งมีความแม่นยำสูง ไม่ว่าท่านต้องการจะทราบอะไร ชีวิตของท่านขาขึ้นหรือขาลง ความรัก การงาน การเงินเป็นอย่างไร จะประสบผลสำเร็จ หรือพลาดหวังในชีวิต

การรู้เรื่องราวในอดีต(พื้นดวง) ส่งผลกับชีวิตในปัจจุบัน

การรู้เรื่องราวในปัจจุบัน(ทายจร) ส่งผลกับชีวิตในอนาคต

หากท่านต้องการวางแผนชีวิต ต้องรู้อดีตและปัจจุบัน

ส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ว.ด.ป. เวลาเกิด สถานที่เกิด (ถ้าแจ้งลักษณะรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างมาก  มาที่ khojorn@gmail.com

ค่าครู ดวงละ 259 บาท

เป็นค่าดูดวง 200 บาท และอีก 59 บาท จะรวบรวมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร ทั้งของท่านที่มาดูดวงและของผมเอง
หากท่านได้รับประโยชน์จากการพยากรณ์หรือเกร็ดความรู้ใดๆ กรุณาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้

1. ท่านขุนชอบ รักตะประกร (กลั่น หิมะกลัด) บรมครูโหราศาสตร์ 10 ลัคนา

2. อ.อรุณ เทศถมทรัพย์ ครูโหรผู้รับการถ่ายทอดวิชา 10 ลัคนาจากท่านขุนชอบ

3. อ.สอ้าน นาคเพชรพูล (สีดิน) ครูโหรผู้สืบทอดวิชา 10 ลัคนาและเป็นครูที่ประสิทธิประสาทวิชา 10 ลัคนา

4. อ.สมพงษ์ ปิยะลาภา (อ.ยี) ครูโหรผู้ประสิทธิประสาทวิชา อินทภาส-บาทจันทร์ และวิชาคัมภีร์สุริยาตร์

5. อ.เศก ดุสิต ครูโหรผู้ประสิทธิประสาทวิชา เลข 7 ตัว 4 ฐาน

6. อ.อภิสรณ์ เงินเจริญกุล ครูโหรผู้ประสิทธิประสาทวิชา เลข 7 ตัว ทักษามหาภูติ

7. ครูโหรทุกท่าน ทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ล่วงลับไปแล้ว

คำอธิฐาน : ขออำนาจแห่งครูโหรช่วยดลบันดาลให้ คำพยากรณ์ใดๆที่มีประโยชน์ ก่อให้เกิดความสุขกาย สบายใจ แก่เจ้าชะตา ขอให้คำพยากรณ์นั้น แม่นยำ ไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อย และหากคำพยากรณ์ใดที่ไม่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ แก่เจ้าชะตา ขอให้คำพยากรณ์นั้นผิดพลาด ปราศจากความแม่นยำ ไร้ซึ่งผลของแห่งการพยากรณ์ด้วยเทอญ…ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดกับทุกท่าน